top secret 2017-07-12T11:10:44+00:00

TOP SECRET

Dostarczyliśmy ściany video 1×3 i 1×4 46” oraz tablety retailowe z Systemem Android. Cała sieć zarządzana przez oprogramowanie SOLIX DS.

POWRÓT