Pandemia przyczyniła się do zredefiniowania pojęcia komunikacji oraz wpłynęła na działanie departamentów komunikacji i marketingu w firmach. Wykorzystanie technologii Digital Signage pozwala zdecydowanie zmniejszyć czas przekazu dotarcia do odbiorcy, zindywidualizować treści oraz z całą pewnością podnieść ich wizualną atrakcyjność w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej na rynku.   

Przeprowadzone przez sieć Eurocom Worldwide badanie wskazuje na znaczące zmiany w komunikowanych treściach oraz praktykach specjalistów od komunikacji na całym świecie. Aż 80 proc. respondentów przyznało, że częściowo bądź trwale zmieniło podejście do prowadzenia komunikacji, a ponad 1/3 (37 proc.) zadeklarowała, że nie widzi powrotu do przedpandemicznego sposobu komunikacji. Transformacja cyfrowa w komunikacji będzie wymagała odpowiednich rozwiązań technologicznych.  

Sposób komunikowania się z rynkiem za pośrednictwem Digital Signage ma wiele zalet, dzięki którym znajduje on coraz szersze zastosowanie w przestrzeni publicznej, zastępując tradycyjne narzędzia promocji. Najnowsze rozwiązania są wskazywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przekazywania aktualnej i dynamicznie zmieniającej się informacji – mówi Tomasz Sepioło, Prezes Zarządu firmy SOLIX. Całkowicie nowym aspektem rozwoju sieci Digital Signage jest możliwość zdalnej zmiany treści reklamowych i informacyjnych podczas lockdownu. Jest to czas, gdy nie ma dostępu fizycznego do grup obiektów lub jest on bardzo ograniczony, a dodatkowo personel zmieniający dane w formie papierowej jest na kwarantannie. 

 W obliczu obecnej sytuacji na świecie ludzie chcą mieć jak najmniej kontaktu nie tylko z drugim człowiekiem, ale też ze sprzętem. Jak podkreśla firma Samsung, pandemia przyczyniła się do generowania dodatkowych rozwiązań opartych o technologie SMART. Przykładem może być stworzenie przez Samsung i jego Partnerów systemów kolejkowych dla sklepów, kierujących ruchem.  

Dzięki monitorom profesjonalnym z dedykowanym rozwiązaniem można liczyć ilość osób wchodzących i wychodzących ze sklepów oraz wyświetlać komunikaty regulujące ruch przy wejściu do sklepów. Dodatkowo samo wystąpienie i wpływ pandemii COVID-19 przyczyniło się do uświadomienia wśród naszych klientów, jak wielkie znaczenie i potencjał mają rozwiązania Digital Signage – zaznacza Marcin Warżel, Partner Account Manager w firmie Samsung. 

Niektórzy właściciele sklepów sieci detalicznych  posiadają system SMART, oparty na wiedzy, które produkty sprzedają się najlepiej, które gorzej, kto konkretnie je kupuje, jak często i gdzie. Dzięki temu dział sprzedaży i marketingu może prowadzić dostosowaną komunikację wizualną w sklepie, bazując na danych demograficznych i zestawiając je z danymi sprzedażowymi oraz danymi z aplikacji. To wszystko pozwala na stworzenie bardzo inteligentnego systemu dostosowanego do klientów, który bezpośrednio wpływa na sprzedaż. 

Jak przewidują eksperci, pandemia i wprowadzane co rusz obostrzenia doprowadzą do jeszcze głębszego zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości, która do złudzenia będzie przypominać tę, którą już dobrze znamy. Kluczowymi czynnikami, powodującymi wzrost rynku jest coraz większa popularność technologii Digital Signage w zakresie rozwiązań komercyjnych, dynamiczny rozwój infrastruktury, a także nieustannie rosnące zapotrzebowanie na ekrany o rozdzielczości 4K i 8K. 

Więcej informacji: www.solix.pl