INSTYTUCJE KULTURY

Muzea, biblioteki, teatry oraz szereg innych instytucji kultury może wykorzystać dla celów promocji oraz informacji rozwiązania Digital Signage (DS). Ekrany multimedialne bądź infokioski mogą być bardzo pomysłowo wykorzystane jako nowoczesne narzędzia reklamowe oraz informatory. Wykorzystywane są m.in. do wyświetlania repertuaru teatralnego, przedstawienia informacji o ekspozycji muzealnej, reklamowania wydarzeń kulturalnych , które mają się odbyć w najbliższym czasie w konkretnej placówce lub w danej miejscowości. Atutem jest możliwość dowolnej rotacji informacji przy prostym sposobie zmiany komunikatu. Praca urządzeń i systemów Digital Signage jest zarządzana zdalnie dzięki specjalnemu oprogramowaniu, dzięki czemu można dowolnie ustawić czas, kolejność oraz rodzaj wyświetlanych treści.

Solix.pl - Digital Signage dla instytucji kultury, solix, Solix
Solix.pl - Digital Signage dla instytucji kultury, solix, Solix

Muzea, biblioteki, teatry oraz szereg innych instytucji kultury może wykorzystać dla celów promocji oraz informacji rozwiązania Digital Signage (DS). Ekrany multimedialne bądź infokioski mogą być bardzo pomysłowo wykorzystane jako nowoczesne narzędzia reklamowe oraz informatory. Wykorzystywane są m.in. do wyświetlania repertuaru teatralnego, przedstawienia informacji o ekspozycji muzealnej, reklamowania wydarzeń kulturalnych , które mają się odbyć w najbliższym czasie w konkretnej placówce lub w danej miejscowości. Atutem jest możliwość dowolnej rotacji informacji przy prostym sposobie zmiany komunikatu. Praca urządzeń i systemów Digital Signage jest zarządzana zdalnie dzięki specjalnemu oprogramowaniu, dzięki czemu można dowolnie ustawić czas, kolejność oraz rodzaj wyświetlanych treści.

Zobacz, jak Digital Signage
wspiera komunikację z Klientem w FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ

ZOBACZ PRZYKŁADOWE REALIZACJE