W ciągu ostatnich lat wiele firm decyduje się na zastosowanie tzw. grywalizacji lub gamifikacji w elektronicznej komunikacji wizualnej między firmą a Klientem, jak też wewnątrz firmy między współpracownikami. Wynika to po pierwsze z obniżenia kosztów rozwiązań cyfrowych, po drugie zaś – ze wzrostu zapotrzebowania na nowe formy i nośniki promocji. Ponadto odbiorcy – w szczególności młodzi – poszukują rozrywki oraz zabawy, dlatego niewystarczające są tradycyjne rozwiązania. Dlatego w celu zaangażowania stosuje się tzw. grywalizację.

Czym jest grywalizacja?

W ogólnym zarysie polega na przeniesieniu mechanizmu gier, aby wzbudzić zainteresowanie  ludzi. Powstają systemy, które używają punktów, oznaczeń, tabel wyników oraz innych form, aby mierzyć udział oraz postępy osób uczestniczących w takiej rozrywce, czy też rozgrywce – ponieważ jak już wspomnieliśmy taka forma ma bardzo dużo z gry i podobnie jak w grze także tu panują określone zasady i reguły. W grywalizacji chodzi bowiem o zaaranżowanie warunków, które przyczynią się do wzbudzenia aktywnej postawy uczestników, a tym samym dają możliwość wzbudzenia lojalności. Pozwala na zbudowanie strategii, gdzie wymiar marketingowy łączy się z wymiarem rozrywkowym oraz gratyfikacją – czyli nagrodami w postaci np. voucherów, zniżek, prezentów.

digital signage

Digital signage a grywalizacja

Rozwiązania Digital Signage dają firmom możliwość użycia gamifikacji na wizualnie angażujące i atrakcyjne sposoby, które w innych formach wizualizacji mogą być trudne do zaprezentowania. W tym przypadku rozwiązania Digital Signage zapewniają:

– odpowiednią motywację – cyfrowe ekrany (stanowiące jedno z najpowszechniej wykorzystywanych narzędzi Digital Signage) użytkowane jako tablice liderów przedstawiają postęp każdego uczestnika i zwiększają motywację do rywalizacji.

– odpowiednią wizualizację – dobrze zaprezentowane nagrody pozwalają uczestnikom zidentyfikować cele gamifikacji, a tym samym sprawią, że mocniej zaangażują się w rozgrywkę.

– odpowiednie zaangażowanie – Digital Signagne pozawala skupić uwagę na celu. Prezentowane za pomocą wykresów, tabel bądź innych form graficznych wyniki dają możliwość utrzymania stałego poziomu zaangażowania uczestników