Bank Zachodni WBK

W placówkach banku Banku Zachodniego WBK stworzyliśmy system cyfrowego wyświetlania reklam.

  • OPIS REALIZACJI

  • Projekt obejmuje instalację serwera w strukturze IT banku, instalacje licencji playerów w 600 oddziałach banku.
  • Oprogramowanie instalujemy na komputerach Windows a w nowych lokalizacjach bezpośrednio na platformie Tizen wbudowanej w monitorach Samsung.
  • Umowa obejmuje również serwisowanie i zdalne zarządzanie kampaniami reklamowymi.
  • Dużym wyzwaniem było zbudowanie struktury, która umożliwi sprawne zarządzanie treściami wysyłanymi z centrali i lokalnie z każdego z 600 oddziałów.
  • Projekt realizowany jest na monitorach firmy Samsung 49” i 55”.
  • ZARZĄDZANIE
  • Nowatorskie oprogramowanie StinoDS jest kompatybilne z systemami Windows, Android, Samsung Tizen, LG Web OS dzięki czemu można je instalować praktycznie na każdym komputerze oraz monitorze z wbudowanym systemem operacyjnym bez dodatkowego komputera.
central stacks
POWRÓT