play 2017-07-12T11:04:42+00:00

PLAY

Wyprodukowaliśmy 700 sztuk programowalnych przełączników HDMI do salonów PLAY do sekwencyjnej zmiany emitowanych kanałów informacyjnych.

POWRÓT