politechnika 2017-07-12T11:05:24+00:00

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Dostarczyliśmy monitory oraz tablety i totem informacyjny zarządzane poprzez system Central Stacks i SiteKiosk.

POWRÓT