Prestige Enterprise

System zarządzania cenami w sklepach

Prestige Enterprise integruje technologie wydruku etykiet cenowych, plakatów oraz systemy etykiet elektronicznych ESL, digital signage, omnichannel w jednym spójnym środowisku.

Polityka cenowa, promocyjna i informacyjna w sieciach handlowych jest zdalnie zarządzana z jednego systemu bez względu na sposób wizualizacji danych, ilość obiektów i strukturę zarządzania.

Dostępne są aplikacje mobilne do zarządzania danymi i urządzeniami, można również zintegrować aplikacje mobilne dla klientów.

System może być powiązany z bazą danych klienta lub pracować niezależnie. Strumienie danych zarządzanych centralnie i lokalnie wykorzystują wspólną sieć wyświetlaczy i drukarek w obiektach minimalizując koszty oraz czas zmian cen i informacji w obiektach.