Projekty Unijne Solix

PROJEKTY UNIJNE

Fundusze europejskie
Firma Solix sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi Priorytetowej i Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP pt. Zwiększenie konkurencyjności Solix Sp. z o.o.”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej Solix Sp z o.o. z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych: Niemcy, Hiszpania, a także zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marki i przychodów ze sprzedaży zagranicznej.
W ramach projektu przewidujemy zwiększenie konkurencyjności firmy na rynkach europejskich, a co za tym idzie poszerzanie grona odbiorców swojej nowej gamy produktów. Ugruntowanie pozycji rynkowej, a tym samym wzrost sprzedaży pozwolą firmie na podjęcie kolejnych działań rozwojowych.
Całkowita wartość projektu: 328 289,88 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 230 881,10 zł